Martin Iwema

Feiner over Iwema:

Martin Iwema is een ervaren strafrechtspecialist.

Iwema is scherp, bereikbaar en betrokken. Hij heeft ruime ervaring in het strafrecht, detentierecht, jeugd(straf)recht en sociale zekerheidsrecht.

Iwema combineert een uitgebreide kennis van de uitleg v/h recht met de kunde de cliënt te laten overtuigen in de rechtszaal. Daarbij biedt hij zijn cliënt en de rechter de toegang tot zijn uitstekende kennis en relaties v/h maatschappelijk middenveld. Hierdoor is hij in staat de cl. en de rechter een minder ingrijpende maatregel te treffen die zowel in het belang vd cl. als in het belang vd samenleving is.

Regelmatig acteert hij in grote gecompliceerde strafzaken (o.a. kunsthalroof), bijvoorbeeld op het gebied van mensenhandel, witwassen, drugs en terrorismezaken. Iwema heeft bijzondere deskundigheid op het gebied van detentierecht en het bijstaan van veelplegers met betrekking tot o.a. de ISD-maatregel. Iwema kent de sociale kaart en werkt samen met maatschappelijke organisaties om oplossingen te bieden in het belang van de cliënt.

Iwema is naast zijn werk een begenadigd gitaarspeler, muziek -en cultuurliefhebber en zet zich ook in zijn vrije tijd graag in voor een betere samenleving.

Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA)
Lid Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)
Lid Vereniging Sociale Advocaten Nederland (VSAN)

Contact

Per e-mail: iwema@fiadvocaten.nl

Per telefoon: 06 – 4640 5371