FeinerIwema advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die de advocatenpraktijk als natuurlijk persoon uitoefenen. Dienstverlening van een advocaat geschiedt op basis van een tot stand gekomen inspanningsovereenkomst tussen de betreffende advocaat of de rechtspersoon waarin de advocaat zijn praktijk uitoefent en u. U gaat geen overeenkomst met het samenwerkingsverband aan. Zie hier de algemene voorwaarden.

Reinier Feiner studeerde in Leiden. Hij werkte korte tijd als vreemdelingen-en strafadvocaat in Den Haag, waarna hij al snel overstapte naar Advokatenkollektief Rotterdam in 2005. Al snel specialiseerde hij zich op het gebied van het jeugdrecht, kinderbeschermende –en openbare ordemaatregelen en strafrecht. Hij is o.a. mede-initiatiefnemer van de brandbrief van jeugdrechtadvocaten en het congres ‘Zorg om de Jeugdzorg’.

Hij maakt zich sterk voor de gelijke toegang tot het recht. In 2010 was hij als advocaat betrokken bij het eerste strafproces in Europa tegen verdachten van piraterij in de Golf van Aden. Hij participeert in diverse overleggen over het jeugd(straf)recht en de toegang tot het recht op lokaal en landelijk niveau.

Martin Iwema reisde als beroepsmuzikant de wereld over. Hij werkte als leraar geschiedenis, waarna hij bij de rechtbank Rotterdam ging werken. Hij koos met volle overtuiging voor de advocatuur. Het laatste decennium bij het Advokatenkollektief Rotterdam. Hij heeft een groot netwerk. Martin is lid van diverse specialisatieverenigingen.