Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Participatiewet (bijstand en overige sociale voorzieningen) (UWV/SVB)

CBR-zaken (rijbewijs)

Schadevorderingen tegen de overheid in verband met het strafrecht