Geweldsmisdrijven / vermogensdelicten / drugs / mensenhandel / zeden / terrorisme / witwassen / verkeersmisdrijven / Wet wapens en munitie / economische delicten (FIOD)

Beklagprocedures teruggave / opheffing beslag

ISD

TBS

PIJ

DNA-bezwaar, Overlevering, OM-afdoening, verzet strafbeschikking

Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) en penitentiaire inrichtingen (PI) bij commissies van toezicht, RSJ en Penitentiaire Kamer