Iwema over Feiner:
Reinier Feiner is specialist op het gebied van strafrecht en jeugdrecht. Hij treedt op namens burgers die zwaar worden getroffen door de zwaardmacht van de overheid.

De uithuisplaatsing van een kind of een arrestatie wegens verdenking van een misdrijf zijn de meest ingrijpende maatregelen die de overheid kan treffen. Jeugdbescherming, Openbaar Ministerie of politie treden diep in het leven van ouders en kinderen en verdachten. Feiner ziet het als een uitdaging zijn cliënten zodanig bij te staan dat de machtsverhoudingen worden rechtgetrokken.

Regelmatig treedt Reinier Feiner op als gastdocent, geeft hij lezingen of participeert hij
in diverse beleidsfora op het gebied van het jeugd(straf)recht. Feiner combineert zijn
inzet voor de zaak van de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.
Feiner is betrokken, doortastend en creatief.

Lidmaatschappen en nevenfuncties
Bestuurslid Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)
Voorzitter Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), werkgroep
jeugd -en gezondheidsrecht
Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA)
Lid van Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)

Naast zijn werkzaamheden schaakt en bridget hij.

Contact met mr. Feiner

Per e-mail: feiner@fiadvocaten.nl

Per telefoon: 06 – 1829 5435