Feiner en Iwema zijn specialisten. Wij vinden dat iedereen, ongeacht zijn status, afkomst of inkomen recht heeft op rechtsbijstand van een advocaat.

Uurtarief particulieren
Het uurtarief voor particulieren is € 200,- (exclusief btw). Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Vaste prijsafspraak

Mocht u vooraf duidelijkheid willen hebben over de totale kosten van de rechtsbijstand dan is het mogelijk een prijsafspraak te maken, waarvan de hoogte varieert al naar gelang aard, complexiteit en te verwachten duur van de werkzaamheden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand en Pro Deo
Indien u de kosten van rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, omdat u een laag inkomen heeft of gedetineerd zit, dan vergoedt de overheid een deel van de kosten van de advocaat. Feiner en Iwema zullen altijd met u bezien of u hiervoor in aanmerking komt en vragen voor u de subsidie aan bij de Raad voor rechtsbijstand. Soms worden alle kosten vergoedt of krijgt u een eigen bijdrage terug afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak.

Kijk op deze site of u hiervoor in aanmerking komt en welke eigen bijdrage u eventueel met betalen:  http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand

Uurtarief MKB en Rechtsbijstandverzekering
Het uurtarief voor zzp-ers en MKB is € 200,- (exclusief 21% btw). Ook rechtsbijstandsverzekeraars kunnen zaken doorverwijzen, bijvoorbeeld in verband met de vrije advocaatkeuze van de rechtzoekende of als specialistische expertise noodzakelijk is.

Adviesgesprek
Uiteraard kunt u altijd bellen voor in eerste gratis adviesgesprek. Mocht u een uitgebreid advies of second opinion willen hebben dan maken wij hiervoor een prijsafspraak.