CBS: Bij 1 op de 4 VeiligThuis meldingen over kindermishandeling géén kindermishandeling

Onlangs heeft het CBS de cijfers gepubliceerd over de afhandeling van meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019, op basis van gegevens van Veilig Thuis.

Uit de gegevens blijkt onder meer dat in ruim een kwart van de gevallen waarin een melding over kindermishandeling is gedaan, na onderzoek deze melding geen stand bleek te houden.

Om dit in cijfers te vatten: er zijn in de eerste helft van 2019 24.300 meldingen gedaan van kindermishandeling, waarbij er in zo’n 6.075 gevallen uiteindelijk toch geen sprake van kindermishandeling bleek te zijn!

Het rapport en de bijbehorende tabellenbijlage zijn hier te vinden.