‘Dan maar goede jeugdhulp afdwingen’

“De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGH) rapporteerde op 3 september 2019 naar aanleiding van een suïcide van een minderjarige in gesloten jeugdhulp “teveel gezinsvoogden, teveel overplaatsingen, volstrekt onvoldoende diagnostisch onderzoek, onvoldoende systeemgerichtheid” enzovoort. Zolang de goede normenkaders in de Jeugdwet en richtlijnen niet worden nageleefd zal het systeem blijven disfunctioneren en schade toebrengen aan de ontwikkeling van de kinderen die het beoogt te beschermen, vindt jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner”.

Lees het gehele artikel van Reinier Feiner hier.

Bron: OJ Actueel, 2019-10