Onderzoek naar gescheiden plaatsen van broers en zussen

Broers en zussen worden bij uithuisplaatsingen vaak van elkaar gescheiden. De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen voor het apart plaatsen van broers en zussen.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat instanties deze redenen niet systematisch registreren waardoor deze niet altijd duidelijk zijn.
De meest voorkomende oorzaken voor het niet samenplaatsen zijn het gebrek aan pleeggezinnen en contra-indicaties om samen te plaatsen (zoals kinderen die verschillende zorgbehoeften hebben).

Het hele onderzoek leest u hier.

W. Twijnstra