Screening pleeggezinnen vaak niet op tijd en onzorgvuldig Zorgen over de screening van aanstaande pleegouders

De screening van pleeggezinnen is vaan niet op tijd en onzorgvuldig, waardoor de belangen van kinderen worden geschaad. Dit blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Als kinderen uit huis worden geplaatst komen ze vaak terecht in een pleeggezin. Dit kan zijn bij familie en vrienden, dan noemen we dat een netwerkpleeggezin. Als het gaat om een voor de ouders onbekend pleeggezin, wordt dit ook wel een bestandspleeggezin genoemd. Alvorens een kind door de Gecertificeerde Instelling kan worden geplaatst in een pleeggezin wordt contact opgenomen met de pleegzorgorganisatie van de regio waar het kind woont.

Deze organisatie gaat dan op zoek naar een match tussen het kind en pleeggezin. Hoewel er wettelijke eisen zijn gesteld, met het oog op de veiligheid van het kind, aan het pleeggezin zijn er daarnaast nog tal van softe factoren die door de pleegzorgorganisatie in de screening worden beoordeeld.

Uit onderzoek van de Inspectie is gebleken dat het vinden van een geschikt pleeggezin vaak te lang duurt, en dat de kwaliteit van de screening soms erg te wensen overlaat. Zo komt het helaas vaak voor dat broertjes en zusjes gescheiden opgroeien, komen kinderen in ongeschikte of te grote pleeggezinnen terecht en dit zonder dat de kinderrechter, ouders of zelfs de Gecertificeerde Instellingen goed zicht hebben op de specifieke screening van het pleeggezin.

Lees het hele rapport hier.