Reinier Feiner verzorgt deel Dag van het Jeugdrecht 2018 Reinier Feiner spreekt over "Procederen op grond van de jeugdhulpplicht"

Tijdens de 8e editie van de Dag van het Jeugdrecht, georganiseerd door SDU waar alle actuele inzichten en recente ontwikkelingen worden behandeld, spreekt Reinier Feiner van 14:15 tot 15:15 uur over de mogelijkheden om te procederen op  grond van de jeugdhulpplicht.

Het programma van dhr. Feiner is als volgt:

Procederen op grond van de jeugdhulpplicht
– Knelpunten n.a.v. de evaluatie van de Jeugdwet
– Verantwoorde jeugdhulp en jeugdhulpplicht
– Wie is/zijn verantwoordelijk (GI, RvdK, college van B&W, Kinderrechter, ouders)
– (on)mogelijkheden geschillenregeling ex 1:262 BW
– Wachtlijstproblematiek en aanvaardbare termijn
– Actuele jurisprudentie en ontwikkelingen in beleid en regelgeving
– Een kort gedicht als uiterste consequentie
D.m.v. een concrete casus en jurisprudentie wordt getoond hoe u uiteindelijk middels een KG tegen het college van B&W jeugdhulp binnen een voor het kind aanvaardbare termijn kunt afdwingen.

De rest van het programma en verdere informatie kunt u hier vinden.