dr. Ido Weijers schrijft boek over het “Jeugdrecht in de Praktijk”

Onlangs is een nieuw boek van dr. Ido Weijers gepubliceerd. Doel van het boek is om het jeugdrecht in begrijpelijke taal uit te leggen aan professionals die werkzaam zijn in het werkveld. Zo kan gedacht worden aan medewerkers van het wijkteam, buurtteams of wijknetwerken, waar vaak nog een grote behoefte kan bestaan aan basiskennis van het jeugdrecht.

Meer informatie over het boek is hier te vinden.