Inspectie ziet dat Jeugdhulp in Rotterdam nog steeds niet op orde is

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd op haar website.

De inspectie concludeert dat eerdere verbeteringen voldoende zijn doorgevoerd, maar dat nieuwe risico’s zijn ontstaan rond de wachtlijstproblematiek en onvoldoende aansluitende of passende hulp.

Veiligheid en kwaliteit hangen af van hoe het geheel van aanbieders presteert binnen het lokaal ingerichte netwerk van jeugdhulp en hoe in gezamenlijkheid wordt gestuurd op veiligheid en kwaliteit. De betrokken partijen in Rotterdam moeten ieder voor zich én gezamenlijk de vraag beantwoorden of het ingerichte netwerk goed functioneert.

Het is vanuit deze achtergrond dat ook de gemeente in dit rapport wordt aangesproken in haar rol als opdrachtgever van het jeugdhulpnetwerk. Immers in die opdracht gevende rol ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed functionerende jeugdhulp.”

Voor meer informatie kunt u op de website van de IGJ kijken.