Moties uithuisplaatsing

Op 12 mei 2022 zijn de moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsing van kinderen. 17 mei zal er worden gestemd. Hieronder vindt u de motie over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëndigende maatregelen en de motie over een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landen. Reinier Feiner pleit hier al langer voor: Ambtshalve toevoeging advocaat bij 1e #uithuisplaatsin...