Noodkreet Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): Tijd voor een Doorbraak-aanpak!

Kwetsbare Kinderen onvoldoende beschermd: voortgangsrapport IGJ d.d. 15 oktober 2020: In november 2019 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna; de inspecties) een rapport en signalement uitgebracht met de titel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd respectievelijk Jeugdbeschermingsketen in gevaar. De inspecties oordeelden in het rapport dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De door rechters uitgesproken maatregelen we...