Directe oorzaak tussen toeslagenaffaire en uithuisplaatsing blijkt niet

In een recent rapport 'Het kind van de rekening' van de Inspectie Justitie en Veiligheid is onderzoek gedaan onder twintig gezinnen die in aanraking kwamen met jeugdbescherming nadat de Belastingdienst hen onterecht had aangemerkt als toeslagenfraudeur. De terugvordering van kinderopvangtoeslag door de overheid leidde in bijna alle onderzochte gezinnen tot armoede en financiële stress. De toeslagen moesten onterecht en snel worden terugbetaald, waardoor de problemen in de gezinnen bleven opstapelen. Hierdoor kregen deze gezinnen een kinderbesch...