Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet belangrijke aanbevelingen voor versterking van de rechtsbescherming nu en in de toekomst:

De Raad voor de Kinderbescherming moet ook in de toekomst (en méér dan nu) onafhankelijk toezichthouder en controleur en onderzoeker blijven binnen het jeugdstelsel. De Raad voor de Kinderbescherming moet ook in de toekomst (en méér dan nu) onafhankelijk toezichthouder en controleur en onderzoeker blijven binnen het jeugdstelsel. Op die manier wordt de rechtsbescherming op tijdige en goede jeugdhulp voor ouders en kinderen beter in stand gehouden. Een samengaan met jeugdbescherming en integratie met de uitvoeringsinstanties is onwenselijk. ...