Wetenschappelijk rapport na evaluatie Jeugdwet

Enige tijd geleden heeft dhr. Feiner deelgenomen aan een focusgroep binnen het onderzoek over de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Het onderzoek heeft geleid tot een uitgebreid onderzoeksrapport en is inmiddels gepubliceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de overheid ernstig tekortschiet bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie bijvoorbeeld onder toezicht zijn gesteld, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben. Minister voor rechtsbeschermi...