Ouderschapsplan bij beëindiging gezag?

Is verzoek beëindiging gezag ex 1:266 BW i.s.m. artikel 8, 2e lid EVRM, omdat onvoldoende duidelijk is welke rol de ouder op afstand heeft in die situatie? Conclusie mr. M.L.L.C. Lückers 1. Feiten en procesverloop[3.] 1.1 Uit de relatie van de moeder en de vader zijn geboren [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) op [geboortedatum] 2015 en [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]) op [geboortedatum] 2019. 1.2 Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2015 is [betrokkene 1] onder toezicht gesteld van de GI. Deze ...