Rapport Recht doen aan kinderen en ouders

De minister voor Rechtsbescherming kondigde in november 2022 concrete maatregelen aan om het tekort aan rechtsbescherming bij kinderbeschermingsmaatregelen voor ouders, kinderen en pleegouders aan te pakken. Dit tekort werd geconstateerd door het wetenschappelijk onderbouwde WODC-rapport onder leiding van Prof.mr. Bruning van de Universiteit Leiden. Op 20 januari 2023 vond er een congres plaats waar alle betrokkenen, waaronder ouders o.a. in werkgroepvorm aan de slag gingen met de concrete aanbevelingen ter bevordering van die rechtsbescherming...