Feiner over Iwema

Iwema is scherp, bereikbaar en betrokken. Hij heeft ruime ervaring in het strafrecht, detentierecht, jeugd(straf)recht en sociale zekerheidsrecht.

Iwema combineert een uitgebreide kennis van de uitleg v/h recht met de kunde de cliënt te laten overtuigen in de rechtszaal. Daarbij biedt hij zijn cliënt en de rechter de toegang tot zijn uitstekende kennis en relaties v/h maatschappelijk middenveld. Hierdoor is hij in staat de cl. en de rechter een minder ingrijpende maatregel te treffen die zowel in het belang vd cl. als in het belang vd samenleving is.

Regelmatig acteert hij in grote gecompliceerde strafzaken (o.a. kunsthalroof), bijvoorbeeld op het gebied van mensenhandel, witwassen, drugs en terrorismezaken. Iwema heeft bijzondere deskundigheid op het gebied van detentierecht en het bijstaan van veelplegers met betrekking tot o.a. de ISD-maatregel. Iwema kent de sociale kaart en werkt samen met maatschappelijke organisaties om oplossingen te bieden in het belang van de cliënt.

Iwema is naast zijn werk een begenadigd gitaarspeler, muziek -en cultuurliefhebber en zet zich ook in zijn vrije tijd graag in voor een betere samenleving.

Iwema over Feiner

Iwema over Feiner:

Reinier Feiner is specialist op het gebied van strafrecht en jeugdrecht. Hij treedt op
namens burgers die zwaar worden getroffen door de zwaardmacht van de overheid.

De uithuisplaatsing van een kind of een arrestatie wegens verdenking van een misdrijf zijn de meest ingrijpende maatregelen die de overheid kan treffen. Jeugdbescherming, Openbaar Ministerie of politie treden diep in het leven van ouders en kinderen en verdachten. Feiner ziet het als een uitdaging zijn cliënten zodanig bij te staan dat de machtsverhoudingen worden rechtgetrokken.

Regelmatig treedt Reinier Feiner op als gastdocent, geeft hij lezingen of participeert hij
in diverse beleidsfora op het gebied van het jeugd(straf)recht. Feiner combineert zijn
inzet voor de zaak van de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.
Feiner is betrokken, doortastend en creatief.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)
Bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), werkgroep
jeugd -en gezondheidsrecht
Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA)

Naast zijn werkzaamheden schaakt en bridget hij.

Contact opnemen?