Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdhulp zonder dat aan de wettelijke eisen is voldaan

Kinderrechter Rotterdam gaat wel heel ver door een meerderjarige op te sluiten op grond van de Jeugdwet, hoewel hij aangeeft dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan. Een en ander vanwege wachtlijstproblematiek, welke de verantwoordelijkheid is van respectievelijk het college van B&W van de gemeente waar het kind vandaan komt of het centraal administratiekantoor (CAK). De rechter maakt ten onrechte de verantwoordelijke instanties niet probleemeigenaar en lijkt willens en wetens in strijd met de wet vrijheidsontneming op te leggen vanuit de overtuiging dat het belang van het kind hiermee gebaat is.

Overweging KIR:

“Tenslotte; het is toch wel heel treurig dat als gevolg van de wachtlijstproblematiek een jong-meerderjarige tegen zijn wil gesloten geplaatst moet blijven, zonder dat aan alle wettelijke vereisten voor een dergelijke plaatsing is voldaan.

Gelet op al het vorenstaande zal de kinderrechter de machtiging gesloten jeugdhulp niettemin verlenen voor de duur van zes maanden, omdat het nog wel even zal duren voordat de juiste plek voor [naam kind] beschikbaar is.”

Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl.