Kinderrechter oordeelt: ‘Niet uit te leggen aan maatschappij dat er geen passende plek voor deze jongere is’

Dat stelt een kinderrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs in een vonnis waarin een jongere de dupe raakt door de sluiting van de instelling waarin hij verbleef. De kinderrechter stelt dat “deze gang van zaken is niet uit te leggen aan [minderjarige], zijn ouders en de maatschappij.”, en de kinderrechter herhaalt dat “op het College een inspanningsverplichting rust om een passende en veilige plek voor [minderjarige] te realiseren.”

Lees de gehele uitspraak hier.