Weer wordt een kind in strijd met artikel 5 EVRM en Jeugdwet opgesloten, omdat er geen plek is in een open instelling

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs een machtiging gesloten jeugdhulp afgegeven, ondanks dat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten van art. 6.1.2 Jw. Lees hier de gehele uitspraak.

Dat is echt vrijheidsbeneming contra legem. Het belang van het kind-criterium wordt hier misbruikt om juist niet de verantwoordelijkheid te nemen. Juist een Kort Geding om middels een dwangsom het college te dwingen een passende plek te realiseren zou passend zijn. Maar dat durven GI’s niet en de kinderrechter faciliteert het onvermogen. Kennelijk moeten kinderen in Nederland van hun vrijheid worden beroofd, omdat de ketenpartners elkaar niet volgens het wettelijk systeem aanspreken (jeugdhulpplicht). Dit soort rechtspraak biedt geen oplossing, maar is deel van het probleem dat kwetsbare kinderen geen afdwingbaar recht hebben op tijdige en passende jeugdhulp.

Reinier Feiner