Gerechtshof: Wachtlijstproblematiek geen grond voor voortduren gesloten jeugdhulp

“Uit het verweerschrift blijkt dat inmiddels niet meer wordt voldaan aan het hiervoor omschreven wettelijk criterium voor een gesloten plaatsing van [verzoeker] en de jeugdbeschermer heeft dit desgevraagd ter mondelinge behandeling bevestigd. Het hof stelt vast dat bij een gesloten plaatsing sprake is van vrijheidsbeneming en is van oordeel dat een plaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg een te ingrijpend middel is in een situatie dat sprake is van een wachtlijst voor een plek op de voor [verzoeker] beoogde open groep.”

Lees de gehele uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hier.