Corona-uitspraken: beginsel van hoor- en wederhoor onder druk

Door de Corona-uitspraken staat het fundamenteel beginsel van hoor- en wederhoor onder druk. Hoewel begrijpelijk mag het niet zo zijn dat als de GI telefonisch aangeeft dat ouders en kind het ermee eens zijn, omdat ouders noch minderjarige telefonisch gepoogd worden te bereiken, dat dit voldoende is om verzoek toe te wijzen. Mijns inziens moet er dan ten minste een advocaat voor hen worden gezocht die hierin een standpunt vertolkt.

Voorbeelden:

17 maart 2020: “Verzoekschrift inzake verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Beslissing zonder zitting in verband met coronavirus”

17 maart 2020: “Afwijzing verzoekschrift machtiging gesloten jeugdhulp. Beslissing zonder zitting in verband met coronavirus”

17 maart 2020: “Verzoekschrift inzake verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Beslissing zonder zitting in verband met coronavirus”