Coronacrisis zet rechtstatelijke- en fundamentele rechtsbeginselen onder druk; psychiatrisch patiënt wordt alleen telefonisch gehoord, maar ziet advocaat noch rechter en vice versa. Kafkaësk proces

Uitspraak van 20 maart 2020 van de wrakingskamer van de Rechtbank Rotterdam: “Wrakingsverzoek afgewezen. Wvggz-zaak; zorgronde. Maatregelen van Rechtspraak in verband met corona-virus. Geen onbegrijpelijke beslissing van de rechter tot afwijzing van het verzoek van de advocaat, gedaan op het moment dat het telefonisch horen zou aanvangen, om toch naar de instelling te gaan waar verzoeker verblijft om hem daar te horen, althans om hem via een video-verbinding te horen, althans daarnaar onderzoek te doen.”

Feiner: Zeker, wraking is niet het middel, maar het is echt contra legem en gewoonweg ongrondwettelijk. Met een werkinstructie habeas corpus opzij zetten?