“Meer aandacht voor thuiszitters!”

“Thuiszitters zijn volgens OC&W leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten. In de afgelopen maanden hebben de ervaren thuiszitters met hun tot het geven van thuisonderwijs gecertificeerde ouders een welhaast omgekeerde wereld ervaren. Opeens geen druk meer vanuit gemeente, zorg of onderwijsinstelling, maar juist vraagbaak zijn voor familie en kennissen hoe goed thuisonderwijs te geven nu immers iedereen thuiszitter is.”

Lees het nieuwe artikel over thuiszitters in de OJ Actueel.