Motie Westerveld/Van Gerven unaniem aangenomen: recht op samenplaatsing voor brusjes bij uithuisplaatsing

Vijf jaar na de verschijning van het artikel ‘Wie toetst de rechten van broers en zussen bij uithuisplaatsing?’ in de NJB is door de Tweede Kamer op 01 december 2020 unaniem de motie Westerveld-Van Gerven (Kamerstukken II 2020-2021, 35 570 XVI, nr. 29) aangenomen. Broers en zussen hebben dus recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing!

Dank aan Defence for Children en SOS Kinderdorpen voor de sterke lobby sindsdien.