Commissie De Winter: ‘Kinderen in jeugdzorg onvoldoende beschermd van 1945 tot heden’

De commissie De Winter was een vervolg op de commissie Samson die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. Het toezichtskader lijkt na publicatie van die vernietigende rapporten desondanks niet versterkt, maar praktisch verslechterd. We weten als gevolg daarvan in feite niet hoe beschermd de kinderen zijn die extra bescherming behoren te krijgen van de overheid.

Een belangrijk vraagstuk blijft dan ook waarom het toezicht op voogdij-kinderen en instellingen hierna niet beter is geborgd?