Wet straffen en beschermen verandert voorwaarden Voorwaardelijke Invrijheidsstelling

Per 01 juli 2021 wordt de maximale termijn van Voorwaardelijke Invrijheidstellling teruggebracht naar 2 jaar. Een uitspraak op 30 juni, waarbij 9 jaren gevangenisstraf wordt opgelegd betekent dan nog dat na 6 jaren de VI-regeling kan gaan gelden. Het vonnis op 01 juli 2021 zou een jaar langer ‘zitten’ betekenen, alvorens er mogelijk een VI wordt gestart. De voorwaarden en vereisten zijn bovendien verstrengd. Het maakt dat de hogere gevangenisstraffen daadwerkelijk ook langer duren, waarbij de mogelijkheden om gedurende de detentie te werken aan terugkeer in de samenleving beperkter kunnen worden ingezet.

Zie voor meer informatie de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.