‘Het drijfzand van de spoed-uithuisplaatsing’

Reinier Feiner heeft onlangs een kort artikel geschreven in de katern ‘Regel & Recht’ van het vaktijdschrift OJ Actueel. Het artikel kunt u hier lezen:

“De spoed-uithuisplaatsing van kinderen is het meest ingrijpende, maar minst met rechtswaarborgen omklede middel van het hele jeugdzorgstelsel. Kinderen en ouders lopen trauma’s op en achteraf blijken vaak betere, lichtere en goedkopere alternatieven te zijn geweest om de gezinssituatie te verbeteren. Toch lijkt dit paardenmiddel niet meer voorbehouden aan acute noodsituaties, maar in overwegende mate de gewone procedure te vervangen.”

Lees het volledige artikel hier.