Rondetafelgesprek Jeugdbescherming

Reinier Feiner heeft onlangs deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van de Jeugdbescherming. Hiervoor heeft hij een bijbehorend position paper geschreven.

Deze zienswijze komt er in het kort op neer dat de jeugdsector de afgelopen 6 jaren kinderen en gezinnen in de kou heeft laten staan. Het ontbreekt aan wettelijke sancties, goed toezicht en handhaving op normen wat heeft geresulteerd in lange wachtlijsten en slechtere kwaliteit. In het toekomstscenario van de overheid wordt het onrecht en leed dat kinderen hierdoor hebben meegemaakt onvoldoende onderkend. De overheid redeneert teveel vanuit eigen perspectief om effectief de burger zijn goed bedoelde wil op te leggen en is te weinig reflectief over het eigen onvermogen of falen.

Verbeteringen zijn mogelijk, ook grotendeels zonder stelselherzieningen. Voorstellen voor verbeteringen, te vinden in de paper, zijn bijvoorbeeld het automatisch toevoegen van een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat bij elk verzoek tot kinderbeschermingsmaatregelen en het afschaffen van de Gecertificeerde Instellingen.

Lees de volledige position paper hieronder.

W. Twijnstra