Onvoldoende bescherming van broer-zus relaties bij uithuisplaatsing

Bij uithuisplaatsing van kinderen worden naar schatting in de helft van de gevallen broers en zussen van elkaar gescheiden. Op dit moment staat hierover niets in de Nederlandse wet.
Bij het matchen van uit huis te plaatsen kinderen wordt vaak over het hoofd gezien broers en zussen samen te plaatsen. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat de bescherming van deze broer-zus relatie onder de reikwijdte valt van artikel 8 EVRM en dus getoetst zou moeten worden door de kinderrechter.

Reinier Feinier heeft hier al in 2015 een artikel over geschreven waarin hij de kwestie bespreekt en aanbevelingen doet aan de kinderrechter.
Ook werd er onlangs in Nieuwsuur aandacht besteed aan dit onderwerp. Hier kunt u het fragment terugkijken.