Pro-formazitting drugscriminaliteit Rotterdam

Begin december 2021 vond de pro-forma zitting plaats van een grote zaak rondom drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven.
Het betrof hier een groep van vijftien man die wordt verdacht van het zogenaamd ‘uithalen’ van containers.
De rechtbank heeft besloten dat de verdachten op vrije voet de inhoudelijke behandeling van hun zaak mogen afwachten nadat zij sinds hun aanhouding hebben vastgezeten.
Reinier Feiner is een van de advocaten die rechtsbijstand verleent aan de verdachten.

De zaak wordt in februari of maart inhoudelijk behandeld.

Hier is de zaak te vinden in de media.

In november is een wetswijziging gepubliceerd inzake het aanpakken van drugscriminaliteit. Deze wijziging maakt het in de toekomst mogelijk om hogere straffen op te leggen. De wetswijziging is nog niet in werking getreden.