Schiet op met de gefinancieerde verhoorsbijstand voor niet-aangehouden minderjarige verdachte

De bestuursrechter in Amsterdam heeft in november 2021 bepaald dat elke, niet-aangehouden minderjarige verdachte recht heeft op gefinancierde verhoorsbijstand (ECLI:NL:RBAMS:2021:6411). Dit is op grond van een Europese richtlijn die beoogd de minimum rechtsbescherming die aan minderjarige verdachten door de Staat moet worden geborgd uniform te regelen. Helaas heeft Nederland dit nog steeds niet geregeld en hoger beroep ingesteld. Volgens deze brief wordt er gewerkt aan een tijdelijke regeling? Tussentijds bestaat er wel een recht, maar of een minderjarige daar een beroep op doet is aan hem of zijn ouders en ze zullen het zelf moeten regelen. U heeft waarschijnlijk ook gemist dat de overheid hier reclame voor maakt, anders dan bijgaande brief?

Het is volgens die richtlijn helemaal niet mogelijk af te zien van verhoorsbijstand voor een minderjarige. Er moet altijd een gespecialiseerd jeugdrecht advocaat aanwezig zijn bij een verhoors-situatie. Daar zijn goede redenen voor i.v.m. de ongelijke machtsverhouding en de beperkte zelfredzaamheid van ouders en jeugdige voor wat betreft informed consent ( artikel 8 EVRM) over hun rechten.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wacht nu af op een hoger beroep en regelt de rechtsbijstand dus niet standaard voor elke ontboden minderjarige verdachte van een misdrijf. Waarschijnlijk zullen de verklaringen van minderjarige verdachten die zijn afgelegd zonder aanwezigheid van een advocaat wegens strijd met artikel 6 EVRM (rechtsbijstand) niet voor het bewijs worden gebezigd. Door een en ander niet meteen eenvoudig via het piketsysteem van advocaten (welk systeem zorgdraagt dat er voor aangehouden minderjarige verdachten altijd een advocaat is) te regelen, maar via een tijdelijk nog te ontwerpen systeem dreigt een spaarktaks-achtige chaos. Waarom? Het kan eenvoudig en snel geregeld worden. Dit probleem, bij het nu-niet-goed-regelen, zie je aankomen! Een kruideniersmentaliteit van de oude minister voor Rechtsbescherming, net voor de aanstelling van de huidige minister. Regel dit nu, want de boemerang treft de opvolger!