Gedwongen anticonceptie voor meisjes in de gesloten jeugdzorg

Meisjes in de gesloten jeugdzorg worden gedwongen anticonceptie te nemen, blijkt uit onderzoek van Pointer.

Probleem is dat er geen onafhankelijk rechter toetst of vrijheidsbeperkende maatregelen en dwangbehandelingen mogen worden opgelegd. Een kinderrechter geeft een carte blanche af waarna de instelling een hulpverleningsplan maakt, waarin zonder toets dit soort verstrekkende maatregelen zonder vorm van bezwaar mogelijk zijn. Vanuit rechtspositioneel oogpunt ben je beter af als jeugdige in de GGZ en de jeugdgevangenis, waarin dit veel beter is geregeld en veiliger voor de kwetsbare jeugdigen om wie het gaat.