Richtlijn Uithuisplaatsing: de aanvaardbare termijn

Volgens de Nederlandse wet moet er na uithuisplaatsing van een kind binnen een ‘aanvaardbare termijn’ worden besloten waar het uithuisgeplaatste kind definitief zal opgroeien. De Richtlijn Uithuisplaatsing geeft als voorbeeld een termijn van een half jaar voor kinderen jonger dan vijf jaar en een termijn van een jaar voor kinderen vanaf vijf jaar. Dit zijn slechts voorbeelden, geen voorschriften.

In de praktijk blijkt echter dat professionals de genoemde voorbeelden vaak als algemeen geldend zien. Er wordt minder rekening gehouden met de omstandigheden van een specifiek gezin en direct uitgegaan van het voorbeeld.
Sinds 2021 wordt er gewerkt aan de herziening van de richtlijn door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW. De huidige formulering is te dwingend en zal worden aangepast. Hierbij zal de prioriteit worden gelegd bij het toelichten van factoren die van belang zijn bij het bepalen van een aanvaardbare termijn.

Voor meer informatie ziet u ook de website van het Nederlands Jeugdinsituut.

W. Twijnstra