De knelpunten bij uithuisplaatsingen

In de week van 4 mei 2022 publiceerde de Tweede Kamer een factsheet over uithuisplaatsingen in Nederland. Deze factsheet is op verzoek van het parlement opgesteld en beschrijft de knelpunten bij uithuisplaatsingen. Daarbij worden er aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het jeugdbeschermingsstelsel. Als belangrijkste knelpunt wordt het gebrek aan rechtsbescherming van ouders en kinderen genoemd. Een van de adviezen is dan ook om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren naar “de huidige rol van de kinderrechter tegenover een uitvoerende
kinderbeschermingsinstantie in het perspectief van rechtsbescherming voor
minderjarigen en ouders”.

Het hele wetenschappelijke factsheet uithuisplaatsingen vindt u hier.

Op 12 mei zal er een debat plaatsvinden over uithuisplaatsingen in de Tweede Kamer.

W. Twijnstra