Motie samenplaatsing brusjes

Motie over het wettelijk verankeren van het uitgangspunt dat broers en zussen in beginsel samen moeten worden geplaatst bij uithuisplaatsing is met grote meerderheid aangenomen. Deze motie werd voorgesteld op 25 mei 2022. Enkel JA21 stemde tegen de motie.

Hier vindt u de motie en de stemmingsuitslag.