Vliegwielprojecten binnen de jeugdbescherming

Sinds de invoering van de ‘nieuwe’ jeugdwet in 2015 zijn er door middel van vliegwielprojecten (proeftuinen en pilots) verschillende nieuwe methodieken ontworpen voor snellere, goedkope en doelgerichtere jeugdhulp aan gezinnen. Hierbij werken verschillende organisaties samen. In de toekomst zal een nieuw instituut (het Regionaal Veiligheidsteam) een groot deel van de taken van de Gecertificeerde Instelling, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis overnemen. Hopelijk zal deze samenwerking helpen bij het oplossen van de problemen binnen de jeugdzorg.

Reinier Feiner schreef in OnzeJeugd (nummer 6/7-2022) een column over deze vliegwielprojecten.