Jeugdhulpplicht moet merkbaar en meetbaar worden gemaakt

Al in 2018 werd forse kritiek geuit op het functioneren van ons jeugdstelsel. De toenmalige minister van VWS kondigde aan langs zes actielijnen de jeugdhulp steeds beter te gaan maken. Hierdoor zou passende hulp op tijd geboden kunnen worden. Inmiddels zijn we alweer vijf jaren verder en worden er stappen in de goede richting gezet. Toch blijft het aanbod beperkt en de wachtlijsten groot.

In een column voor het tijdschrift Regel en Recht schreef dhr. Feiner over deze problematiek. De column leest u onderaan dit bericht.