Structurele schending van kinderrechten door het jeugdstelsel wordt niet langer gesanctioneerd

De inspecties hebben aangekondigd niet meer te handhaven als de oorzaak van het niet naleven van wet- en regelgeving in stelselproblematiek ligt. Wel blijven zij de ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsveld monitoren en signaleren. Op deze pagina geven de inspecties weer hoe zij deze signalerende rol invullen. Daarnaast publiceren de inspecties de signalen over de jeugdbeschermingsketen.

Niet na-leven jeugdhulpplicht en andere normen ter bescherming van kinderen en ouders worden niet gehandhaafd richting Gecertificeerde Instellingen, Gemeente of Rijk. Ook niet als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel oplegt. Het belang van het kind wordt hier niet voorop gesteld en het falen van de jeugdbeschermingsketen wordt niet gesanctioneerd. Wat een ongelooflijk slecht signaal.

De signaalbrief is hier te lezen: https://www.igj.nl/actueel/nieuwsbrieven/signalen-jeugdbeschermingsketen/2023/signalen-jeugdbeschermingsketen-februari-2023