Vergelijking met jeugdbeschermingsstelsels over de grens

In het Nederlands Juristenblad verscheen op 5 mei 2023 een artikel van prof. Bruning e.a. waarin zij een vergelijking maken met jeugdbeschermingsstelsels over de grens.

Volgens dhr. Feiner een ontzettend belangrijke en informatieve beschouwing van het Nederlands jeugdstelsel. Zeker in het licht van de voortdenderende trein van het toekomstscenario. Verbetering is nodig, maar bezint eer ge begint!

“Als jeugdrechtadvocaat hamer ik graag op het belang van een scheiding van uitvoerder (nu: GI, wijkteams en pleegzorg (ook VT)), onderzoeker/verzoeker (nu: RvdK (ook VT)) en beslisser (kinderrechter).”

Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming en om in de toekomst wel handen en voeten te geven aan de jeugdhulpplicht ben ik ook wel benieuwd hoe de rechtsbescherming op het daadwerkelijk verkrijgen van jeugdhulp binnen voor het kind aanvaardbare termijn is geregeld in de verschillende stelsels? Heeft de minder lijdelijke rechter hierin doorzettingsmacht?

Daarnaast zouden vergelijkingen van de kosten en baten van de besluitvorming, rechtsbescherming en uitvoering binnen de jeugdbeschermingsstelsels in deze landen meer inzicht geven. Smaakt naar meer!

Het artikel van Bruning e.a. is te lezen in het NJB afl. 16.