Defence for Children en de VJAR slaan alarm over jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Internationale jeugdrechtenorganisatie Defence for Children en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR) hebben een brandbrief gestuurd aan de burgemeester en wethouders van Maassluis. Aanleiding is de nieuwe manier van werken in de jeugdhulp die sinds begin dit jaar van kracht is. In de verordening Jeugdhulp Maassluis 2023 zegt de gemeente beschikkingsvrij te gaan werken. Dit houdt in dat ouders en kinderen niet schriftelijk geïnformeerd worden over jeugdhulpbesluiten en hoe zij daartegen bezwaar kunnen maken. Dit is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht en met artikel 3 en 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag.

De gemeente geeft aan dat het afgeven van een beschikking niet nodig is en wijst daarbij op de “efficiency en effectiviteitswinst” waardoor administratieve lasten worden verminderd. Voor ouders en kinderen die te maken hebben met jeugdhulp zorgt het juist voor een extra administratieve handeling. Zij moeten namelijk zelf een beschikking opvragen wanneer ze het niet eens zijn met de geboden hulp. Een laagdrempelige rechtsingang ontbreekt en bovendien wordt onvoldoende informatie verschaft over het recht om bezwaar te maken.

Defence for Children en de VJAR roepen de gemeente daarom op de verordening aan te passen. Kinderen en ouders moeten schriftelijk worden geïnformeerd over jeugdhulpbesluiten en het maken van bezwaar. Het verminderen van administratieve lasten mag niet ten koste gaan van de rechtspositie van kinderen en hun ouders.

Bron: Algemeen Dagblad 8 juni 2023.

Lees het volledige artikel hier (premium).