Mr. Feiner spreekt op praktijkdag over gesloten jeugdhulp in de praktijk

Op maandag 13 november 2017 zal mr. Feiner, onze advocaat op het gebied van jeugdrecht, zijn bijdrage leveren aan een praktijkdag over Jeugdrecht in de Praktijk. De praktijkdag is georganiseerd door uitgeverij & studiecentrum Kerckebosch. Het doel van deze praktijkdag is om met andere professionals ervaring en kennis uit te wisselen op het gebied van gesloten jeugdzorg.

Het onderwerp dat mr. Feiner zal behandelen is als volgt:

Verantwoord plaatsen met én zonder machtiging gesloten jeugdhulp: hoe werken de nieuwe bodemeisen van de Inspectie Jeugdzorg in de praktijk?
– Vrijheidsontneming versus vrijheidsbeperking? Gesloten versus besloten?
– Rechtsmiddelen en rechtspositie van de jongere die op basis van een gesloten machtiging verblijft in de gesloten jeugdhulpinstelling (controle, toezicht en het functioneren van het klachtrecht)
–  Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de positie van de minderjarige die ‘vrijwillig’ is geplaatst zonder machtiging (geen recht op advocaat, ontbreken rechtsmiddelen als gevolg van veronderstelde vrijheid)?

 

Meer informatie vind u op de website van Kerckebosch of in de folder hieronder:
Website

Flyer Praktijkdag Kerckebosch