Onderzoeksrapport over voorlopige hechtenis van jeugdigen gepubliceerd

Maandag 27 november 2017 is het rapport ‘Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering’ verschenen. Dit rapport, opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, geeft inzichten in de kenmerken die verband houden met de beslissingen van de rechter-commissaris en raadkamer over de schorsing van voorlopige hechtenis.

Hebben bepaalde jeugdigen minder kans op schorsing dan andere jeugdigen? Waardoor wordt dat verschil dan veroorzaakt? Ook laat het onderzoek zien hoe beslissingen over de voorlopige hechtenis invloed hebben op de verdere afdoening van jeugdstrafzaken.

De bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt om de invulling van Nederlands en internationaal recht ten aanzien van de voorlopige hechtenis beter in te vullen. Daarnaast kan er beleid worden ontwikkeld om passende alternatieven te bieden voor de voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten.

Het rapport vind u hier.