Advocaat dwingt voor minderjarige jeugdhulp af o.g.v. jeugdhulpplicht gemeente

 

Tussen de curator en de gemeente is in geschil of de gemeente gehouden is een jeugdhulp voorziening te treffen voor de minderjarige, nu voor hem een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg is afgegeven en het zorgkantoor verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg. De voorzieningenrechter oordeelt dat het, anders dan de gemeente stelt en hoewel voor de minderjarige een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg is afgegeven, tot de taak van de gemeente behoort dat voor de minderjarige passende jeugdhulp ingezet wordt. De voorzieningenrechter komt verder tot het voorlopig oordeel dat de gemeente niet heeft voorzien in een passend zorgaanbod.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:4989