Bezwaarschrift tegen de opname van het DNA-profiel van een minderjarige kan succesvol zijn!

Een bezwaarschrift tegen de opname van het DNA-profiel van een minderjarige kan bij relatief lichte zaken succesvol zijn, mits het goed is onderbouwd.

Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

De Rechtbank overweegt, kort gezegd, dat het recht op privacy (uit art. 17 IVBPR) van de veroordeelde, gelet op de omstandigheden van de zaak, voor dient te gaan op de maatregel.

De volledige uitspraak is hier te lezen.