Kamer bevraagt minister De Jonge over positie broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing

Mede naar aanleiding van het oude artikel van advocaat Feiner in de NJB, waarin aandacht wordt gevraagd voor de rechten van ‘brusjes’ op samenplaatsing bij uithuisplaatsing, is ook Defence for Children actief opgekomen voor de rechten van deze kinderen: “Kamer bevraagt Minister de Jonge over positie broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing”.

Lees ook de brief van Defence for Children aan de vaste kamercommissie.