Kinderrechter eist passend onderwijs en passende en tijdige zorg in gesloten jeugdhulp!

“De kinderrechter spreekt haar verbazing uit dat het persoonlijkheidsonderzoek niet is gestart en dat minderjarige niet is gezien door een kinderpsychiater. Voorts bevreemdt het de kinderrechter dat minderjarige soms maar één dag per week onderwijs krijgt aangeboden bij Midgaard. De kinderrechter acht het onaanvaardbaar dat er voor een jongen van 13 jaar oud die al enige tijd in de gesloten jeugdhulp verblijft nog steeds geen vaste jeugdbeschermer is aangesteld. Dit leidt er toe dat er onvoldoende regie wordt gevoerd en dat de voortgang van de behandeling onvoldoende wordt gemonitord. De kinderrechter is van oordeel dat per direct een vaste jeugdbeschermer beschikbaar moet zijn zodat gewaarborgd wordt dat tijdig de benodigde stappen worden genomen en de juiste zorg wordt aangeboden.”

Lees de volledige uitspraak hier.