Geen jeugdbeschermer, geen jeugdhulp en kinderrechter maakt einde aan hierdoor onterechte subsidie Gecertificeerde Instelling gedurende OTS.

“Kinderrechter heft ondertoezichtstelling op, omdat er – ondanks de noodzaak daartoe – geen zicht bestaat op verlening door de gecertificeerde instelling van verantwoorde hulp die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of de ouder (art. 4.1.1. Jeugdwet)”

Lees hier de gehele uitspraak.