Defence for Children bepleit: Recht op samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Bijna 50% van de broers en zussen wordt niet alleen van ouders, maar ook van elkaar gescheiden bij de kinderbeschermingsmaatregel tot uithuisplaatsing. De kinderrechter heeft nauwelijks zicht op het plaatsingsproces. De gescheiden uithuisplaatsing geschiedt te vaak zonder goede redenen en met grote negatieve gevolgen voor de band tussen broers en zussen.

Na een artikel van Reinier Feiner in 2015 in het Nederlandse Juristenblad is de lobby om de kinderrechten van broers en zussen beter te beschermen door Defence for Children en SOS met verve gevoerd.

Klik hier voor het rapport van Defence for Children, en hier voor het artikel van Reinier Feiner in het NJB.