Aanpassing jeugdhulp in gemeenten loopt vast

Sinds de stelselherziening van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Dit varieert van hulp bij opvoedproblemen of dyslexie tot complexe zorg bij zware mentale problemen of uithuisplaatsingen. Gemeenten krijgen hier geld voor van het Rijk, maar krijgen elke keer weer te maken met bezuinigingen op het budget.

Eind vorig jaar sloeg de gemeente Den Haag als eerste alarm. Die gemeente moest dat jaar zo’n zestig miljoen euro extra uitgeven aan de jeugdzorg. Ook Utrecht, die vorig jaar de kosten nog binnen het budget wist te houden, trekt nu aan de bel. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat Utrechtse kinderen en gezinnen te maken zullen krijgen met onder andere langere wachtlijsten en dat dit jaar een tekort van 7,2 miljoen euro wordt verwacht.

Kortom, het is crisis. Er wordt daarom al sinds 2021 gesproken over een aanpassing van het systeem. Helaas verlopen de gesprekken tussen het ministerie, de gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen stroef. In plaats van tot een oplossing te komen, maken zij ruzie over de vraag wie het risico draagt bij toekomstige overschrijdingen van het budget. Een woordvoerder van het ministerie heeft inmiddels aan de NOS laten weten dat de onderhandelingen niet zijn gestaakt, maar dat ze er voorlopig ook nog niet uit zijn. En ondertussen lopen de kosten voor de jeugdzorg bij de gemeenten alleen maar verder op.

Bron: NOS Nieuws, ‘Hervorming jeugdhulp vastgelopen, gemeenten zien kosten alleen maar oplopen’ 21 februari 2023.