Oorzaken van de dalende trend van jeugdhulp?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste helft van 2022 minder jongeren jeugdhulp met verblijf kregen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Interessant is dat het aantal uitwonende kinderen met een uithuisplaatsing harder is gedaald. Wat betekent dit? Meer vrijwillige uithuisplaatsingen aan de voorkant en meer beëindiging gezag aan de achterkant naast een gebrek aan vraag en aanbod?