Directe oorzaak tussen toeslagenaffaire en uithuisplaatsing blijkt niet

In een recent rapport ‘Het kind van de rekening’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid is onderzoek gedaan onder twintig gezinnen die in aanraking kwamen met jeugdbescherming nadat de Belastingdienst hen onterecht had aangemerkt als toeslagenfraudeur. De terugvordering van kinderopvangtoeslag door de overheid leidde in bijna alle onderzochte gezinnen tot armoede en financiële stress. De toeslagen moesten onterecht en snel worden terugbetaald, waardoor de problemen in de gezinnen bleven opstapelen. Hierdoor kregen deze gezinnen een kinderbeschermingsmaatregel, namelijk een ondertoezichtstelling, ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel, opgelegd vanwege de bedreiging van de ontwikkeling van hun kind.

Uit het rapport blijkt dat meerdere factoren een rol speelden tot een kinderbeschermingsmaatregel. De financiële gevolgen van de toeslagenaffaire speelden bij zeventien van de twintig gezinnen een kleine tot grote rol bij het tot stand komen van een kinderbeschermingsmaatregel. Hierbij kan niet worden vastgesteld of dit de directe aanleiding was. De financiële problemen waren bij geen enkel gezin de enige reden voor het krijgen van een kinderbeschermingsmaatregel.

Problematisch is dat de jeugdbescherming bij die financiële problemen de ouder te vaak niet verwees naar hulp en oplossingen. De ouders werden vaak zelf geacht de financiële problemen op te lossen, aangezien jeugdbescherming bestaat voor de kinderen. Organisaties in de jeugdbeschermingsketen moeten hun medewerkers meer bewust maken van de impact die financiële problemen hebben op gezinsproblemen.

Bron: ‘Stapeling van problemen leidde tot kinderbeschermingsmaatregel’, www.inspectie-jenv.nl.